Kastrační centrum
Nebušická 128, Praha 6 - Nebušice, 164 00

Otázky majitelů psa

1.Máme psa a děti přinesly domů fenku. Nechceme štěňátka. Kterého z nich máme dát kastrovat?

2.V jakém věku je nejlepší kastrovat fenu?

3.Jak vlastně probíhá kastrace feny?

4. Jak dlouho trvá operace a zotavení po ní?

5.Musí fenka do celkové narkózy? Nedá se kastrovat v lokálním umrtvení?

6.Někdy se fence „vybere všecko“,ale fence naší sousedky nechali vaječníky.

7.Stačí podvázání vaječníků?

8.Je lepší„píchnout injekci proti hárání“, anebo kastrovat fenku?

9.Naší feně je osm let, utekla a nevíme, jestli se„něco stalo“.Je možné ji kastrovat?

10. Změní se povaha psa po kastraci?

11.Jak se změní kastrovaný pes?

12.Mám psa. Sedmiletého beagla, stále utíká za fenkami. Pomůže mu kastrace?

13.Je kastrace trápením zvířat?

14.Kolik stojí kastrace feny?

15. Víte, jaký je postoj ke kastracím v zahraničí ?

16.Naše fenka je stará a už nehárá. Znamená to, že už nemůže mít štěňata?

17.Přibere fena po kastrování?

18.Slyšela jsem, že feny po kastrování trpí pomočováním. Chtěli jsme nechat kastrovat naši tříletou kokršpanělku. Máme se tohoto jevu obávat?

19.Soused má fenu. My psa. Stále ničí plot. Kdo má dát kastrovat svého psa?

20.Naši fenku doporučili kastrovat kvůli cukrovce. Jak to spolu souvisí?

 

Máme psa a děti přinesly domů fenku. Nechceme štěňátka. Kterého z nich máme dát kastrovat?

...dá se odpovědět z několika hledisek – tedy různě. Záleží na Vašich prioritách.Nekastrovaná fenka je cca 2x ročně atraktivní i pro cizí psy /ne jen pro Vašeho/,proto kastrací feny zabráníte nechtěnému vrhu štěňátek jednou provždy. Kdybych měla vybrat jen jednoho z nich-asi bych volila fenku. Ale na druhé straně-kdyby měl psík například problémy s prostatou a kastrace by mu prospěla i ze zdravotního hlediska, kastrovala bych jeho. Zde je důležitý komplexní pohled na věc.

2.V jakém věku je nejlepší kastrovat fenu?

...znovu se na problém musíme podívat z více úhlů. Z pohledu prevence nádorů mléčné žlázy MUSÍ být kastrace provedena před prvním háráním /to je 96% ochrana /, nebo nejpozději mezi prvním a druhým háráním. Později je to z pohledu onkologa víceméně jedno. Jestliže chcete mít psa ke kynologickým účelům a výcviku,doporučovala bych kastraci po prvním hárání, neboť psychika psa se po zákroku mění. Dále záleží i na plemeni psa. Německá doga psychicky dozrává cca do 1.5 roku věku, ale malá plemena dosahují psychické zralosti už v cca 8-12 měsících. Jako prevence nechtěného krytí je kastrace vhodná kdykoli, nejlepší je zákrok naplánovat mimo říji. Kastraci starých fen doporučujeme jako prevenci zánětu dělohy, který je poměrně častý a vzniká 6-8 týdnů po hárání, kdy majitel pozoruje někdy výtok, zvýšený příjem vody, únavu, horečky, které jsou již průvodním jevem vážného onemocnění a kastrace je jednou z možností, jak fence zachránit život. Takže odpověď??? V každém věku přináší kastrace určité výhody.

3.Jak vlastně probíhá kastrace feny?

...na našem pracovišti rozumíme pod pojmem kastrace ZÁSADNĚ ovariohysterektomii, t.j. odstranění obou vaječníků a celé dělohy. Fenky absolvují předoperační vyšetření krve /kterým zjistíme momentální způsobilost zvířete absolvovat tento zákrok / ,je-li vše v pořádku, jsou připraveny k narkóze. Ta může být inhalační nebo injekční – záleží na vybavení pracoviště, stavu pacienta a možnostech majitele. Po uvedení fenky do celkové anestezie otevře chirurg dutinu břišní- opět jsou dvě možnosti- „zdola“ /med.z linea alba/ nebo zboku. Preferuji přístup „zdola“, kde je řez vedený z linea alba, tedy z vazivového pruhu, který prochází středovou linií břicha a do kterého se upínají břišní svaly.Kastrací “z boku“ musíme protnout svaly a cévy, co přináší víc možných komplikací při hojení operační rány.Naší prioritou je odstranění obou vaječníků a celé dělohy. Zákrok trvá cca 50 minut. Při obou typech narkózy budíme zvířata ihned po zákroku a po stabilizaci a plném nadobudnutí vědomí si je majitel odváží domů. Samozřejmostí je aplikace léků proti bolesti, někdy též antibiotik-to vše závisí na rozhodnutí veterináře a na stavu pacienta. Po operaci, pokud vše probíhá standardně, absolvuje majitel s fenkou 2-3 pooperační kontroly a vyjmutí stehů cca za 12 dní.

4. Jak dlouho trvá operace a zotavení po ní?

...Standardně se doba operace pohybuje od 30 do 60 minut. Probírání po narkóze je individuální, záleží na použitém anestetiku, stavu, věku a kondici pacienta. Obvykle do hodiny po zákroku už pejsek komunikuje nebo si poklidně dospává ve svém pelíšku, kape mu kapačka a je pod stálou kontrolou personálu, než je propuštěný do domácí péče.

5.Musí fenka do celkové narkózy??Nedá se kastrovat v lokálním umrtvení?

 

...Samozřejmě, musí.Je to u fenky zákrok v břišní dutině, který by byl bez celkové narkózy značně bolestivý a nebyla by možná ani manipulace se zvířetem. To samé se týká i kastrace psa-samce, i když jde o zákrok mimo dutinu břišní.

6.Někdy se fence „vybere všecko“,ale fence naší sousedky nechali vaječníky.

...Existuje více medicínských postojů k této otázce. Já se držím praxe že „zásadně musí všecko pryč“- a vyhneme se tím možným hormonálním, dermatologickým a jiným komplikacím,které jsou poměrně časté po tzv. neúplných kastracích, proto u nás na klinice provádíme jen kompletní ovariohysterektomie.

7.Stačí podvázání vaječníků?

...už jsem odpověděla.Tyto praktiky vznikaly jako analogie k humánní praxi. Hormonální cyklus, fyziologie rozmnožování a jiné souvislosti jsou u člověka a psa zásadně odlišné. V současnosti má veterinární praxe dostatek svých statistik, zkušeností a poznatků, které jednoznačně potvrzují správnost úplných kastrací.

8.Je lepší„píchnout injekci proti hárání“, anebo kastrovat fenku?

...toto je opět věcí názoru a jedna z dalších analogií s humánní praxí. Já osobně hormonální přípravky tohoto typu ve veterinární praxi nepoužívám. Jsou to samozřejmě certifikované preparáty určené k těmto účelům, ale nemám ráda jejich vedlejší účinky. Proto s klienty raději proberu celou situaci a pokud je fenka mladá a chtějí štěňátka- budeme ji raději dvakrát hlídat a necháme cyklus proběhnout přirozeně, bude –li krytá.Pokud jsou štěňata a priori nežádoucí, volíme kastraci jako jednorázové řešení na celý život.

9.Naší feně je osm let, utekla a nevíme, jestli se„něco stalo“.Je možné ji kastrovat?

...Na otázku „jestli se něco stalo“, Vám odpoví Váš veterinář cca 26. den po eventuálním nakrytí, pokud fenka absolvuje USG-vyšetření. Počítejte s tím, že ideální čas na krytí je 9-12 den cyklu. Z praxe vím, že klient není často schopen přesně uvést, ve kterém dni cyklu se fenka nachází...
...Kastrace gravidní fenky ?? Dotkli jsme se velmi citlivé oblasti, kde se setkávají etika, pseudoetika a realita...Je osobní věcí každého-myslím chovatele i veterináře, jak se k takové věci postaví. Já sama-jako mladá veterinářka- jsem tento problém řešila a přiznám se, že jsem časem svůj postoj změnila.
Krédem každého lékaře je zachraňovat. Realita ve veterinární praxi je však někdy jiná. Časem jsem pochopila, že mojí úlohou a posláním je také zabránit tomu, aby se rodila nechtěná štěňátka, která jsou drasticky topená v potocích, která nám přinášejí v igelitkách z kontejnerů...pochopila jsem, že být morální a nevykastrovat gravidní fenku a potom strčit hlavu do písku, abych neviděla přeplněné útulky , v tom moje pomoc nespočívá. Proto dnes, po letech praxe, nemám strach říci, ano, dokážu vykastrovat zvíře v raném stádiu gravidity, nemám z toho radost, ale je to nutné a moudré rozhodnutí. Takže máte-li osmiletou fenku eventuálně nakrytou, nechte ji klidně kastrovat. Energii, kterou byste věnovali odchovu nechtěných štěňat, můžete věnovat pomoci pejskům a štěňátkům už narozeným a čekajícím v útulku na své nové majitele. Samozřejmě, berte toto jako můj osobní postoj. Akceptuji i odlišné názory kolegů na tuto problematiku.

10. Změní se povaha psa po kastraci?

...je to velmi obšírné téma...Odpověď je jiná u psa a feny, liší se podle plemene a temperamentu zvířete. Obecně se kastrovaná zvířata pokládají za klidnější a přítulnější..atd. Mnoho majitelů se obává ztráty temperamentu zvířete, jiní naopak požadují kastraci proto, že je zvíře agresivní. Je velmi důležité pohovořit si otevřeně s Vaším veterinářem, včas a detailně mu sdělit svá očekávání. Problém nechtěných štěňat je vyřešený jasně, kastrovaná fenka neporodí. Problematika psychiky je komplikovanější. Pes, který je dominantně agresivní, se může kastrací zklidnit. Pes, který je útočný ze strachu, zůstane agresivní i nadále. Mnozí psi k výkonu svého poslání – asistenční, slepečtí psi- jsou kastrovaní automaticky, aby zůstávali koncentrovaní na svoji práci. Proto o psychice, povaze pejska a o Vašich očekáváních, která má kastrace naplnit, doporučuji hovořit napřed.

11.Jak se změní kastrovaný pes?

...něco o psychice jsem už naznačila...Vnější změny???Nežádoucí, ale ovlivnitelná, je tendence k přibývání hmotnosti a typický je růst tzv. štěněčí podsady – jemné dlouhé husté srsti.

12.Mám psa. Sedmiletého beagla, stále utíká za fenkami. Pomůže mu kastrace?

...kastrace obecně snižuje pohlavní pud na minimum- a často vyřeší u psů i útěky z domova. Pozor ale na plemena, která mají v sobě „toulavé boty“ a tento styl života souvisí s jejich genetickou výbavou a povahou, typickou pro dané plemeno. Tam efekt nemusí být 100%. A je důležitá ještě jedna věc. U nás je v obecném povědomí zažité, že za nechtěná štěňata mohou pouze majitelé feny. Já s tím nesouhlasím... Co ti pobíhající věční milovníci, kteří se těší z psího života a nechávají za sebou desítky zničených plotů a hromady bezprizorních štěňátek???I tito pejskové mají často domov a pána, který nese za svého psa zodpovědnost. Nezapomínejme na to...Proto pokud váš pes utíká, kastrace určitě ANO !!

13.Je kastrace trápením zvířat?

...záleží na tom, jak to myslíte...Samotný zákrok a pooperační období probíhá pod lékařskou kontrolou a za použití léků proti bolesti. Co se týká ETIKY a zásahu do „psích práv“, kdybyste viděli takové množství uvázaných, zavřených- nebo naopak zraněných a zrazených psů jako já- a toto bývá často součástí jejich svobody ,„přirozeného života“, který jim vymezil člověk, tak by Vám kastrace přišla jako rozumné a kultivované řešení.

14.Kolik stojí kastrace feny?

...je to rozmanité.Záleží na použitém typu anestezie, léků, materiálů, hmotnosti psa, délce zákroku,typu výkonu, použití technického vybavení, personálu, jestli je dané pracoviště plátcem DPH, atd..toto vše ovlivňuje finální cenu zákroku. V Praze se cena pohybuje od 2000 do 10 000 Kč.
U nás klienti obvykle požadují předoperační vyšetření, inhalační anestezii , miniinvazivní přístup ,pooperační hospitalizaci a monitoring, toto se samozřejmě odráží v ceně operace.

15. Víte, jaký je postoj ke kastracím v zahraničí ?

...ve vyspělých zemích jsou samozřejmostí, často jsou tyto zákroky podporované jistými úlevami pro kastrované psy – je v zájmu společnosti, aby se nepřemnožovala nechtěná zvířata. Nekastrovaná zůstávají zvířata chovná, ale není to pravidlem. Myslím, že to vždy bude o lidech a o jejich zodpovědnosti. Proč by fenka křížence nemohla mít štěňátka?? Pokud jim dokážeme najít důstojný domov plný lásky....

16.Naše fenka je stará a už nehárá. Znamená to, že už nemůže mít štěňata?

...velký omyl!!...Může a nemusí to tak být. Fenka může mít ve vyšším věku méně intenzivní projevy , které vy nezpozorujete ve formě krvácení, ale plodná být ještě může. Není řídkým jevem, že majitel přivede třináctiletou fenku, která „nějak přibrala“ a zjistíme,že je týden před porodem.

17.Přibere fena po kastrování?

...je to častá obava a má reálné opodstatnění...Metabolismus a aktivita psa a feny se kastrací mění, proto je vhodné myslet na tuto eventualitu předem a krmit kastrované zvíře speciálními krmivy, připravenými nutričními odborníky právě pro tento účel.

18.Slyšela jsem, že feny po kastrování trpí pomočováním. Chtěli jsme nechat kastrovat naši tříletou kokršpanělku. Máme se tohoto jevu obávat??

...tzv. pokastrační inkontinence se opravdu vyskytuje u určitého procenta kastrátů zejména velkých plemen, a to zhruba 3 roky po zákroku. Momentálně máme na trhu nehormonální přípravek, který tento problém velmi úspěšně řeší.

19.Soused má fenu. My psa. Stále ničí plot. Kdo má dát kastrovat svého psa?

...fenka je v době hárání atraktivní pro všechny psy – a jestliže je volně v zahradě, bude jistější /kvůli ní i kvůli plotu/, bude-li kastrovaná. Na druhé straně, pes-samec ničí plot, aby se dostal na svobodu, takže i v jeho případě má kastrace své opodstatnění.

20.Naši fenku doporučili kastrovat kvůli cukrovce. Jak to spolu souvisí?

Progesteron je hormon produkovaný vaječníky.Jeho hladina po hárání je poměrně vysoká a způsobuje uvolňování růstového hormonu z mléčné žlázy. Růstový hormon znižuje účinnost inzulínu produkovaného slinivkou, takže slinivka produkuje další a další inzulin a protože jeho množství je omezené, po vyčerpání těchto zásob dochází k nedostatku inzulinu a následné cukrovce. Kastrací redukujeme produkci progesteronu a tím i jeho neblahý vlyv na vyčerpání inzulinových zásob slinivky a vznik diabetu.

 

Objednání na číslech

+420 220 515 875
+420 724 894 317

Příjem pacientů

9:00 - 10:30

Výdej pacientů

17:00 - 18:30
Kastrace