Kastrační centrum
Nebušická 128, Praha 6 - Nebušice, 164 00

Cena kastrace

Úkon Cena*
Kocour kastrace 1100-1500,-
Kočička kastrace 2000-2500,-
Kastrace feny do 10 Kg 3000-4500,-
Kastrace feny do 20 Kg 4500-5500,-
Kastrace feny nad 20 Kg 5000-6500,-
Kastrace psa do 15 Kg 2500-4000,-
Kastrace psa nad 15 Kg 4000-5000,-
   
Příplatek za agresivní zvíře 0-20%
Příplatek za gravidní zvíře, zánět dělohy 0-20%
Předoperační vyšetření (krevní testy) 500-1000,-
Pooperační kontrola (antibiotika, analgetika) 200-300,-
Hospitalizace -den (monitoring) 0-500,-

Proč je cena kastrace na veterinách rozdílná?

Výsledkem kastrace je zdravé a kastrované zvíře.Samotný zákrok ho nemá vystavovat riziku, bolesti a nepohodě. Do finální ceny operace se promítají veškeré náklady pracoviště: personální,prostorové,materiální,samotný úkon, plátcovství DPH a možnosti hospitalizace.

-personál:

Kastrace je zákrok v celkové anestezii, proto je vždy bezpečnější, když je přítomný anesteziolog, operační asistent a lékař, který operuje.Je to benefit, který prináší více pohodlí , ale také bezpečí pro operovaného pacienta , urychlení úkonu a tím i zkrácení délky anestezie.

-prostorové možnosti:

Provoz sterilního operačního sálu podléhá přísnému hygienickému režimu, co s sebou nese i značné finanční náklady. Samozřejmě je to hlavně přínos pro operovaného pacienta ,protože riziko zanesení infekce je tak minimalizované.

-materiál:

Použití rozličných druhů léků, anestetik, šicích materiálů, použití monitorovacích přístrojů-které včas odhalí možné blížící se komplikace, přístroje na inhalační anestezii, to všechno jsou náklady, které dávají prostor ke snižování, nebo navyšování ceny (úměrně odpovídajíc kvalitě).

-cena samotného úkonu:

Ceny úkonu jsou na klinikách přibližně stejné, k navýšení dochází u kastrace zánětu dělohy, gravidního zvířete, atd., kde je provedení zákroku náročnější.

-plátcovství DPH

Výsledná cena pro majitele je + 20%DPH (za úkon i materiál), které veterinář odvádí dál.

-hospitalizace:

Menší veteriny nemají možnost hospitalizace zvířete po zákroku, tudíž bezprostředně po operaci je pacient vydán do domácí péče. U nás je zvířatko po operaci v hospitalizační péči veterinárních sester, budí se z anestezie, jsou mu aplikovány infúze, léky proti bolesti a antibiotika. Klid, teplo, odborná manipulace a monitoring jsou důležitou součástí bezpečného provedení celého zákroku. Tato pooperační hospitalizace se samozřejmě promítá jak do komfortu majitele a pacienta, tak i do celkové výsledné ceny.

Toto jsou základní body, které můžou finální cenu navyšovat, nebo dělat příznivější. Je důležité vědět předem, které položky jsou v ceně zahrnuty, když porovnáváte ceny na jednotlivých pracovištích. Dále je dobré znát provoz kliniky a komfort, který je Vašemu zvířátku dopřán během operace i po ní.

 

Přesnou cenovou kalkulaci nákladů na zákrok pro Vaše zvířátko připravíme na míru u nás v ordinaci dle Vašich požadavků a zdravotního stavu pacienta.

Objednání na číslech

+420 220 515 875
+420 724 894 317

Příjem pacientů

9:00 - 10:30

Výdej pacientů

17:00 - 18:30
Kastrace